STARTERS

dzieci 5-6 lat


STARTERS

- - -

STARTERS 1, STARTERS 2 POZIOM A1 (BEGINNERS)


2200 zł

(wczesny zapis- oferta Lato 2024)


Dzieci w wieku 5- 6 lat zapraszamy na zajęcia 1 raz w tygodniu.

- - -

Nauka odbywa się  w małych grupach, dzięki czemu nauczyciel ma możliwość indywidualnego podejścia do każdego z uczniów, a każdy uczeń  aktywnie uczestniczy w zajęciach,  dużo  mówi i szybko  rozwija praktyczne umiejętności. 

- - -

Spotkania trwają 45 minut, a w czasie zajęć skutecznie uczymy maluchy porozumiewać się w języku angielskim. 

- - -

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających przygotowanie do pracy z dziećmi i odbywają się w konwencji zabawy. W czasie lekcji korzystamy także z odpowiednio dobranego dla tej grupy wiekowej podręcznika. 

- - -

Zajęcia prowadzimy w języku angielskim. Na początku nauki uczniowie poznają podstawowe zwroty służące do porozumiewania się w klasie, a następnie stopniowo poszerzają  zasób słownictwa i możliwości komunikacyjne. Nowe zwroty i  słownictwo prezentujemy za pomocą mowy ciała, kart obrazkowych, oraz rozmaitych rekwizytów. Od początku nauki motywujemy dzieci do  używania języka angielskiego w klasie i nagradzamy ich starania.


ZAPEWNIAMY

30 godzin lekcyjnych (1x45min w tygodniu)
Grupy 4-8 osób
 materiały dodatkowe
Dziennik elektroniczny
Systematyczną ocenę postępów w nauce
Świadectwo ukończenia kursu
Dostęp do biblioteki szkolnej
Bezpłatne warsztaty okolicznościowe
Profesjonalną kadrę i dużo dobrej zabawy 

 

DLACZEGO WARTO?


Dzięki odpowiednim i atrakcyjnym dla dzieci formom pracy, dzieci szybko zapamiętują pełne zwroty, piosenki, znaczenie nowych słów w języku angielskim i chętnie uczestniczą w spotkaniach.

- - -

Dzieci  posiadają naturalne predyspozycje do nauki obcych dźwięków. Ich  aparat mowy jest elastyczny i jeszcze nie do końca ukształtowany, co sprawia, że lepiej radzą  sobie z opanowaniem wymowy, intonacji oraz akcentu. Im wcześniej dziecko rozpocznie naukę obcego języka, tym większe ma szanse na opanowanie go i swobodną komunikację. 


- - -

Kurs składa się z 2 semestrów i obejmuje 30 lekcji. 
Kurs trwa od października do czerwca