COVID-19

Zasady

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU  SIĘ WIRUSA SARS-COV-2

 

1.

Na zajęcia w Szkole Języka Angielskiego English House Kielce mogą przychodzić uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3.

Opiekunów  odprowadzających  dzieci prosimy o niewchodzenie do przestrzeni wspólnej szkoły. W razie konieczności, opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.

b) zalecamy stosowanie środków ochronnych (dezynfekcja rąk).

4.

Uczeń przychodzi na zajęcia punktualnie (5 minut przed lekcją) i opuszcza szkołę od razu po zakończeniu zajęć.

Uczeń dokładnie myje ręce po każdym skorzystaniu z toalety.

5.

Uczeń może korzystać jedynie z własnych podręczników i przyborów szkolnych, które w czasie pobytu w szkole mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w jego plecaku.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

6.

Indywidualne osobiste konsultacje rodzica / opiekuna z lektorem prowadzącym grupę możliwe są tylko po wcześniejszym umówieniu się na określony dzień i godzinę.

7.

Uczeń, który wykazuje objawy chorobowe (kaszel, katar, podwyższona temperatura powyżej 37 stopni) będzie odizolowany, rodzice zostaną powiadomieni i zobowiązani są  niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. 

8.

Rodzice są zobowiązani niezwłocznie poinformować sekretariat szkoły w przypadku stwierdzonego zakażenia wirusem SARS-COV-2 u dziecka.

9.

Szkoła, pomimo wprowadzonych zasad sanitarnych i starań związanych z ich przestrzeganiem, nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potencjalnych sytuacji, tak by nie stanowiły ryzyka jakie wiąże się z możliwością zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę

COVID-19.

10.

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

Aktualizacja:  24.07.2024 r.