JUNIORS

dzieci 9-12 lat


JUNIORS

- - -

JUNIORS 1, JUNIORS 2 poziom A1 elementary 
JUNIORS 3 poziom A1+ pre-intermediate
JUNIORS 4 poziom A2 pre-intermediate
Zajęcia dla dzieci w wieku 9-12 lat odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut.

- - -

Nauka odbywa się  w małych grupach, dzięki czemu nauczyciel ma możliwość indywidualnego podejścia do każdego z uczniów, a każdy uczeń  aktywnie uczestniczy w zajęciach,  dużo  mówi i szybko  rozwija praktyczne umiejętności. 

- - -

Na zajęciach rozwijane są wszystkie sprawności językowe – mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie, z naciskiem na rozwój zasobu słownictwa, opanowanie poprawnych struktur gramatycznych  oraz kształtowanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w podstawowych sytuacjach życia codziennego.

- - -

Urozmaicamy zajęcia, stosując gry językowe i zabawy z wykorzystaniem ruchu i elementów współzawodnictwa.  Dzięki temu zajęcia nie są nudne, nauka przebiega w przyjaznej atmosferze oraz jest  dla naszych uczniów  przyjemnym  doświadczeniem.

Rozwijamy umiejętność mówienia oraz poszerzamy zasób czynnego słownictwa stosując technikę storytelling, czyli opowiadania historii w języku angielskim.

- - -

Stosujemy podejście komunikatywne.  Kładziemy nacisk na pracę w parach i grupach oraz na język mówiony i rozumienie ze słuchu. Podczas lekcji stosujemy ćwiczenia z zastosowaniem tzw. luki informacyjnej, ćwiczenia z odgrywaniem roli (role-play), pracę w parach i w grupach, wymagającą od uczniów współpracy.

- - -

Zadania wykonywane na zajęciach uwzględniają wiek i możliwości dzieci oraz są dobierane w taki sposób, by uczniowie rozwijali praktyczne umiejętności i używali języka obcego w typowych życiowych sytuacjach.

- - -

Na zajęciach stosujemy elementy CLIL ( Content and Language Integrated Learning) gdzie dzieci poznają otaczający je świat oraz wybrane zagadnienia dotyczące muzyki, sztuki, żywienia czy nauki  poprzez język angielski. Umiejętność mówienia rozwijamy  poprzez technikę 
storytelling, czyli opowiadanie historyjek w języku angielskim.


ZAPEWNIAMY

126 godzin lekcyjnych  (2 x 90 min w tygodniu)
Grupy 5-10 osób
Podręcznik i materiały dodatkowe
Dziennik elektroniczny
Testy cząstkowe, semestralne i końcowe
Świadectwo ukończenia kursu
Bezpłatne warsztaty kulturowe
Dostęp do biblioteki szkolnej
Konkursy z nagrodami dla uczniów
Profesjonalną kadrę 
Satysfakcję z poczynionych postępów 

 

DLACZEGO WARTO?


Nauka języków obcych wpływa korzystnie na rozwój dzieci. Przyswajanie podstaw gramatycznych rozwija umiejętności umysłowe, poprawia zdolność uczenia się, koncentracji oraz zapamiętywania.  

- - -

Dzieci uczące się języka angielskiego w szkole językowej nabierają umiejętności spontanicznego wypowiadania się  w języku angielskim, osiągają też lepsze wyniki w szkole.

Wśród naszych uczniów mamy laureatów Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez Kuratorium. 

- - -

Kurs  obejmuje 126 godzin lekcyjnych. 

- - -

Kurs trwa od października do czerwca.