BASICS

dzieci 7-8 lat


BASICS

- - -

BASICS 1, BASICS 2 POZIOM A1 (BEGINNERS)
Zajęcia dla dzieci w wieku 7-8 lat odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut.

- - -

Nauka odbywa się  w małych grupach, dzięki czemu nauczyciel ma możliwość indywidualnego podejścia do każdego z uczniów, a każdy uczeń  aktywnie uczestniczy w zajęciach,  dużo  mówi i szybko  rozwija praktyczne umiejętności. 

- - -

Celem kursu jest równomierny rozwój wszystkich umiejętności językowych: rozumienia ze słuchu i mówienia, a w przypadku starszych dzieci także stopniowo czytania oraz pisania.

- - -

Zadania wykonywane na zajęciach uwzględniają wiek i możliwości dzieci oraz są dobierane w taki sposób, by uczniowie  używali języka obcego w sytuacjach, jakie mogą napotkać w życiu codziennym.

- - -

Zajęcia prowadzimy w języku angielskim. Na początku nauki uczniowie poznają podstawowe zwroty służące do porozumiewania się w klasie, a następnie stopniowo poszerzają  zasób słownictwa i możliwości komunikacyjne. Nowe zwroty i  słownictwo prezentujemy za pomocą mowy ciała, kart obrazkowych, oraz rozmaitych rekwizytów. Od początku nauki motywujemy dzieci do  używania języka angielskiego w klasie i nagradzamy ich starania.

- - -

Urozmaicamy zajęcia, stosując gry językowe i zabawy z wykorzystaniem ruchu i elementów współzawodnictwa, a także multimediów. Dzięki temu zajęcia nie są nudne, nauka przebiega w przyjaznej atmosferze oraz jest  dla naszych uczniów  przyjemnym  doświadczeniem.


ZAPEWNIAMY

63 godziny lekcyjne  (2x45min w tygodniu)
Grupy 5-10 osób
Podręcznik i materiały dodatkowe
Dziennik elektroniczny
Testy cząstkowe, semestralne i końcowe
Świadectwo ukończenia kursu
Dostęp do biblioteki szkolnej
Bezpłatne warsztaty okolicznościowe
Profesjonalną kadrę i dużo dobrej zabawy 


DLACZEGO WARTO?

 

Na zajęciach stosujemy elementy CLIL ( Content and Language Integrated Learning) gdzie dzieci poznają otaczający je świat oraz wybrane zagadnienia dotyczące muzyki, sztuki czy nauki  poprzez język angielski. Ucząc dzieci obcego języka, poszerzamy im horyzonty. Uświadamiamy dzieciom, że istnieją kraje, języki, społeczeństwa, które różnią się od nas. Dbamy, aby  już najmłodsi poznawali różnorodność świata i poprzez język angielski zapoznawali się z  innymi kulturami. 

- - -

Wczesne rozpoczęcie nauki języka sprawi, że dziecko  bez oporów będzie używało go w praktyce. Rodzice naszych uczniów potwierdzają, że dzieci, które wcześnie rozpoczęły naukę języka, odnoszą sukcesy w szkole i mają lepsze oceny.  :)